Vzhledem k tomu, že revize ústní zkoušky nemění podstatu zkoušky, zkouška se pouze zpřesňuje a konkretizuje, je možné využít stávající pracovní listy, a to následujícími způsoby:

 1. pokud v minulých maturitních ročnících učitel preferoval pracovní listy s obecnou strukturou zkoušky, může s nimi pracovat beze změn – s jednotlivými částmi zkoušky bude žák před konáním maturitní zkoušky seznámen prostřednictvím různých informačních zdrojů (Maturitní zpravodaj, www.novamaturita.cz, facebookový profil Udělám maturitu);
 2. pokud v minulých maturitních ročnících učitel preferoval pracovní listy s rozpracovanou strukturou zkoušky, může volit mezi následujícími rovnocennými možnostmi:
 • s pracovním listem bude pracovat beze změn, pouze zkontroluje, zda jsou zastoupeny otázky zaměřené na všechny dílčí části zkoušky, které jsou předmětem hodnocení, v adekvátním pořadí;
 • při maturitní zkoušce dostane žák z původního pracovního listu pouze výňatky z uměleckého a neuměleckého textu
  a k nim obecnou strukturu zkoušky [PDF, 88 kB] bez konkrétních otázek (stačí jedna kopie pro všechny žáky, která bude
  k dispozici na potítku);
 • při maturitní zkoušce dostane žák z původního pracovního listu pouze výňatky z uměleckého a neuměleckého textu
  a k nim nově rozpracovanou strukturu zkoušky s konkrétními otázkami vztahujícími se ke konkrétnímu výňatku.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo