Výsledky zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou žákům sdělovány výhradně ředitelem jejich kmenové školy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno tyto informace sdělovat přímo žákům. 

Společná část

Výsledky didaktických testů z řádného termínu společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě protokolů o výsledcích didaktických testů žáka 7. června 2021, v případě mimořádného termínu 19. července 2021. Ředitel školy oznámí výsledky žákům vždy nejpozději následující den.

V podzimním zkušebním období budou výsledky předány ředitelům škol 10. září 2021.

Didaktické testy jsou od školního roku 2020/2021 hodnoceny slovně "uspěl(a)" nebo "neuspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Způsob hodnocení didaktických testů stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení.

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k zasílání výsledkových dokumentů společné části maturitní zkoušky v elektronické podobě na žákem zadanou e-mailovou adresu. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a udělení jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů. 

Pro registrace žáků v rámci jarního zkušebního období 2021 byl výsledkový portál žáka (vpz.cermat.cz) vyhrazen od 4. ledna do 31. července 2021. Možnost registrace pro podzimní zkušební období byla zpřístupněna od 6. srpna 2021.

Profilová část

Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo