Výsledky zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou žákům sdělovány výhradně ředitelem jejich kmenové školy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno tyto informace sdělovat přímo žákům. 

Společná část

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě protokolů o výsledcích didaktických testů žáka nejpozději 14. května 2021. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

Didaktické testy jsou od školního roku 2020/2021 hodnoceny slovně "uspěl(a)" nebo "neuspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Způsob hodnocení didaktických testů stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritérích hodnocení.

Výsledkový portál žáka

Od od 1. srpna do 1. listopadu 2020 je výsledkový portál žáka (vpz.cermat.cz) stále vyhrazen pro podzimní zkušební období 2020, pro registrace žáků v rámci jarního zkušebního období 2021 bude vyhrazen v období od 2. ledna do 31. července 2021.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na žákem zadanou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.

Profilová část

Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo