cesky jazyk

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní. V návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb. se zkouška pro žáky konající podle tohoto zákona skládá ze dvou dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu a ústní zkoušky.

Ostatní žáci (t.j. žáci konající podle pravidel školského zákona) konají tuto zkoušku podle standardních pravidel včetně písemné práce.

Každou dílčí zkouškou jsou ověřovány především ty znalosti a dovednosti, k jejichž ověřování je příslušná forma dílčí zkoušky nejvhodnějším evaluačním (hodnotícím) nástrojem. Zároveň je tak minimalizováno nežádoucí překrývání působnosti jednotlivých dílčích zkoušek. 

Souhrnné informace o zkoušce v jarním zkušebním období 2020 naleznete v Průvodci zkouškou z českého jazyka a literatury  [PDF, 260 kB].

Požadavky k maturitní zkoušce jsou vymezeny Katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Hodnocení společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Didaktický test a písemné práce jsou vyhodnocovány centrálně. Ústní zkoušku hodnotí vždy dva certifikovaní hodnotitelé, které jmenuje ředitel školy.

Způsob hodnocení zkušebních předmětů společné části MZ pro školní rok 2019/2020 naleznete v kritériích hodnocení, která vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku z českého jazyka a literatury, opakuje jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl nebo ji nekonal.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo