cesky jazyk

V souladu s § 22 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se ve společné části zkouška z předmětu český jazyk a literatura  neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – v návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se skládá ze dvou dílčích zkoušek

Každou dílčí zkouškou jsou ověřovány především ty znalosti a dovednosti, k jejichž ověřování je příslušná forma dílčí zkoušky nejvhodnějším evaluačním (hodnotícím) nástrojem. Zároveň je tak minimalizováno nežádoucí překrývání působnosti jednotlivých dílčích zkoušek. 

Souhrnné informace o zkoušce ve školním roce 2019/2020 naleznete v Průvodci zkouškou z českého jazyka a literatury  [PDF, 260 kB].

Požadavky k maturitní zkoušce jsou vymezeny Katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Hodnocení společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Didaktický test je vyhodnocován centrálně elektronickou formou. Ústní zkoušku hodnotí vždy dva certifikovaní hodnotitelé, které jmenuje ředitel školy.

Způsob hodnocení zkušebních předmětů společné části MZ pro školní rok 2019/2020 naleznete v kritériích hodnocení, která vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku z českého jazyka a literatury, opakuje jen tu dílčí zkoušku, v níž neuspěl nebo ji nekonal.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo