Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou.

Povinná či nepovinná zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu.

maturita zkouskyKomplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek

  • didaktického testu;
  • písemné práce;
  • ústní zkoušky.

Důvodem této komplexnosti je potřeba:

  • obsáhnout všechny klíčové součásti jazykových dovedností maturanta;
  • vyhnout se riziku, že absence některé dovednostní složky při hodnocení
    následně povede ke snižování jejího významu při výuce.

Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou centrálně administrovány. To znamená, že mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně se zkouškami profilové části maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

ŠKOLNÍ ROK POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
2019/2020 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky: cizí jazyk, matematika

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků.

U zkoušky z cizího jazyka (jak povinné, tak nepovinné) je možné si vybrat mezi angličtinou, němčinou, španělštinou, francouzštinou a ruštinou. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo