V návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se některé podmínky konání komplexních zkoušek v rámci společné části upravují dle ustanovení tohoto zákona.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou. Povinná či nepovinná zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu.

Žáci, kteří se přihlašují k maturitní zkoušce podle zákona č. 135/2020 Sb., ve společné části nekonají v rámci předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk dílčí zkoušky konané formou písemné práce – žáci tak konají pouze dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní zkoušky. Ostatní žáci (t.j. žáci konající maturitní zkoušku podle školského zákona) konají v podzimním zkušebním období tyto zkoušky včetně písemné práce.

Dílčí zkouška konaná formou didaktického testu je centrálně administrována. To znamená, že má centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhá ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně se zkouškami profilové části maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

ŠKOLNÍ ROK POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
2019/2020 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky: cizí jazyk, matematika

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků.

U zkoušky z cizího jazyka (jak povinné, tak nepovinné) je možné si vybrat mezi angličtinou, němčinou, španělštinou, francouzštinou a ruštinou. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo