Výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou žákům sdělovány výhradně ředitelem jejich kmenové školy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat žákům jakékoliv výsledky.

Didaktické testy

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě výpisů výsledků didaktických testů 15. května 2020. Ředitelé škol pak tyto výsledky předají žákům nejpozději následující pracovní den, tj. 18. května 2020.

Písemné práce

Výsledky písemných prací z českého jazyka a z cizích jazyků budou předány ředitelům škol nejpozději poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek společné části příslušného žáka, nejpozději však 29. května 2020. Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.

Ústní zkouška

Výsledek ústní zkoušky sděluje žákům předseda zkušební maturitní komise vždy na konci zkušebního dne/půldne.

Výsledná známka na vysvědčení

Pro odvození výsledné známky zkoušky společné části maturitní zkoušky je nutné znát výsledky všech dílčích zkoušek a je třeba, aby u všech dílčích zkoušek žák uspěl.

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek, stejně jako způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, budou uvedena ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které bude vydáno do 31. března 2020.

Výsledkový portál žáka

Od 2. ledna 2020 je výsledkový portál žáka (vpz.cermat.cz) vyhrazen pro jarní zkušební období 2020. 

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na žákem zadanou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo