Jarní zkušební období

Písemné zkoušky společné části

Harmonogram konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky je uveden v Příloze k vyhlášce č. 232/2020 Sb. V jarním zkušebním období se zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka neskládají z dílčí zkoušky konané formou písemné práce. Přesný časový rozpis konání didaktických testů stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jednotným zkušebním schématem.Termíny konání zkoušek naleznete v následující tabulce.

DATUM ČAS KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT 
 1. 6. 2020   8:00  Matematika
 Francouzský jazyk
13:00  Anglický jazyk
 2. 6. 2020    8:00  Český jazyk a literatura
13:00  Německý jazyk
 Španělský jazyk
 Ruský jazyk

Ústní zkoušky společné části

Termín konání ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy v souladu s časovým harmonogramem konání maturitní zkoušky, nejzazším termínem konání je však 17. července 2020.

Ředitel školy prokazatelně seznámí žáky s termínem a místem konání zkoušek maturitní zkoušky nejpozději do 5 dnů přede dnem konání konkrétní zkoušky.

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo