Podzimní zkušební období

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. září (od 12:00) do 3. září 2020 na spádových školách. 

Pro žáky, kteří v letošním školním roce konají maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb., se ve společné části zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládají z dílčí zkoušky konané formou písemné práce – tito žáci tak konají pouze dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní zkoušky. Ostatní žáci (t.j. žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku podle školského zákona) budou v podzimním zkušebním období konat i dílčí zkoušky formou písemné práce. 

Přesný časový rozpis konání didaktických testů stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v jednotném zkušebním schématu.

DATUM KONÁNÍ  ČAS ZAČÁTKU ZKOUŠKY ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT   FORMA ZKOUŠKY
 1. 9. 2020     12:00     Matematika  Didaktický test
 Anglický jazyk  Písemná práce 
 Německý jazyk
 Ruský jazyk
 2. 9. 2020    8:30  Český jazyk a literatura  Didaktický test
 12:30   Anglický jazyk
 Francouzský jazyk
 Německý jazyk
 Ruský jazyk
 Španělský jazyk
 3. 9. 2020  8:30  Český jazyk a literatura   Písemná práce

Jarní zkušební období

Písemné zkoušky společné části

Harmonogram konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky je uveden v Příloze k vyhlášce č. 232/2020 Sb. V jarním zkušebním období se zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka neskládají z dílčí zkoušky konané formou písemné práce. Přesný časový rozpis konání didaktických testů stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jednotným zkušebním schématem.Termíny konání zkoušek naleznete v následující tabulce.

DATUM ČAS KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT 
 1. 6. 2020   8:00  Matematika
 Francouzský jazyk
13:00  Anglický jazyk
 2. 6. 2020    8:00  Český jazyk a literatura
13:00  Německý jazyk
 Španělský jazyk
 Ruský jazyk

Ústní zkoušky společné části

Termín konání ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy v souladu s časovým harmonogramem konání maturitní zkoušky, nejzazším termínem konání je však 17. července 2020.

Ředitel školy prokazatelně seznámí žáky s termínem a místem konání zkoušek maturitní zkoušky nejpozději do 5 dnů přede dnem konání konkrétní zkoušky.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo