Výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou žákům sdělovány výhradně ředitelem jejich kmenové školy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat žákům jakékoliv výsledky.

Didaktické testy

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě výpisů výsledků didaktických testů 10. září 2019. Ředitelé škol pak tyto výsledky předají žákům nejpozději následující pracovní den, tj. 11. září 2019.

Písemné práce

Výsledky písemných prací z českého jazyka a z cizích jazyků budou předány ředitelům škol nejpozději do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu. Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.

Ústní zkouška

Výsledek ústní zkoušky sděluje žákům předseda zkušební maturitní komise vždy na konci zkušebního dne/půldne.

Další důležité termíny maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období naleznete v orientačním kalendáři.  [PDF, 271 kB]

Výsledná známka na vysvědčení

Pro odvození výsledné známky zkoušky společné části maturitní zkoušky je nutné znát výsledky všech dílčích zkoušek a je třeba, aby u všech dílčích zkoušek žák uspěl.

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek, stejně jako způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, jsou uvedena ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období je zpřístupněn žákům na adrese vpz.cermat.cz. Do 31. července 2019 byl výsledkový portál žáka vyhrazen pro jarní zkušební období. Registrace v podzimním zkušebním období pomocí podzimního kódu VPŽ byla pro dosud neregistrované žáky z jarního zkušebního období zpřístupněna od 1. srpna 2019.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na žákem zadanou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo