Účel a cíle zkoušky Matematika+

Hlavním účelem této nepovinné výběrové zkoušky je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Primárním cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.

Komu je Matematika+ určena a jak se lze přihlásit?

Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou. Ke zkoušce Matematika+ se žáci přihlašují prostřednictvím výsledkového portálu žáka v průběhu ledna.

Termín konání

Výběrová zkouška Matematika+ se bude konat v období od 6. do 7. května 2020. Konkrétní termín bude stanoven do 31. ledna 2020.

Informace ke zkoušce

  • Matematika+ není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení.
  • Délka konání didaktického testu Matematika+ je 150 minut pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
  • Povolenými pomůckami jsou psací a rýsovací potřeby, Matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.
  • Tematické okruhy k přípravě na zkoušku Matematika+ lze nalézt v katalogu požadavků  [PDF, 290 kB].
  • Ilustrační testy a testy z předchozích ůlet jsou k disopzici v záložce Testy a zadání.

Matematika+ a vysoké školy

Některé fakulty vysokých škol zohledňují výsledek zkoušky v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů, či jiným způsobem.

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo