Maturitní zkouška

Od školního roku 2020/2021 na Matematiku+ formálně a obsahově navazuje nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky matematika rozšiřující.

I v posledním roce pokusného ověřování zkoušky Matematika+ Centrum úspěšně navázalo na předchozích 6 let realizace této nepovinné výběrové zkoušky. K didaktickému testu z Matematiky+ se ve školním roce 2019/2020 přihlásilo celkem 3 419 maturantů, z nichž 2 663 zkoušku konalo.

Hodnotící zpráva shrnuje základní informace o zkoušce z pohledu vymezení obsahu zkoušky či jejího samotného organizačního zajištění. Nedílnou součástí hodnotící zprávy je také analytická část, která obsahuje podrobný rozbor zájmu o zkoušku a samotných výsledků včetně komentářů k jednotlivým úlohám a výstupů z položkové analýzy.

Rok 2020 byl posledním rokem pokusného ověřování, jehož cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky. Od školního roku 2020/2021 na Matematiku+ plynule naváže zkouška matematika rozšiřující, kterou si mohou maturanti přihlásit jako nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.

Opatření obecné povahy upravující termín vydání jednotného zkušebního schématu

14.01.2021

Opatřením obecné povahy se posouvá termín vydání časového rozvrhu konání didaktických testů v jarním zkušebním období na 31. ledna 2021.

... více

MŠMT zveřejnilo katalog požadavků pro maturitní zkoušku z matematiky rozšiřující

04.01.2021

V souladu s požadavky na vědomosti a dovednosti, které jsou uvedeny v katalogu, bude koncipován didaktický test nepovinné zkoušky společné části od školního roku 2020/2021.

... více

Pokusné ověřování zkoušky Matematika+ je u konce. Centrum publikovalo hodnotící zprávu za rok 2020

09.12.2020

Od školního roku 2020/2021 na Matematiku+ formálně a obsahově navazuje nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky matematika rozšiřující.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo