Maturitní zkouška

Od školního roku 2020/2021 na Matematiku+ formálně a obsahově navazuje nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky matematika rozšiřující.

I v posledním roce pokusného ověřování zkoušky Matematika+ Centrum úspěšně navázalo na předchozích 6 let realizace této nepovinné výběrové zkoušky. K didaktickému testu z Matematiky+ se ve školním roce 2019/2020 přihlásilo celkem 3 419 maturantů, z nichž 2 663 zkoušku konalo.

Hodnotící zpráva shrnuje základní informace o zkoušce z pohledu vymezení obsahu zkoušky či jejího samotného organizačního zajištění. Nedílnou součástí hodnotící zprávy je také analytická část, která obsahuje podrobný rozbor zájmu o zkoušku a samotných výsledků včetně komentářů k jednotlivým úlohám a výstupů z položkové analýzy.

Rok 2020 byl posledním rokem pokusného ověřování, jehož cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky. Od školního roku 2020/2021 na Matematiku+ plynule naváže zkouška matematika rozšiřující, kterou si mohou maturanti přihlásit jako nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.

Termíny konání zkoušek společné části v jarním zkušebním období 2022

16.09.2021

Didaktické testy se na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou konat od pondělí 2. května do čtvrtka 5. května 2022.

... více

Tisková zpráva: Výsledky společné části maturitní zkoušky po podzimním zkušebním období 2021

10.09.2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo ředitelům škol výsledky maturantů, kteří konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.

... více

Klíče správných řešení didaktických testů z podzimního zkušebního období maturitní zkoušky

10.09.2021

Centrum zpřístupnilo středním školám výsledky didaktických testů konaných v podzimním zkušebním období 2021. U zadání jednotlivých testů byly zveřejněny oficiální klíče správných řešení.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo