Maturitní zkouška

Od školního roku 2020/2021 na Matematiku+ formálně a obsahově navazuje nepovinná zkouška společné části maturitní zkoušky matematika rozšiřující.

I v posledním roce pokusného ověřování zkoušky Matematika+ Centrum úspěšně navázalo na předchozích 6 let realizace této nepovinné výběrové zkoušky. K didaktickému testu z Matematiky+ se ve školním roce 2019/2020 přihlásilo celkem 3 419 maturantů, z nichž 2 663 zkoušku konalo.

Hodnotící zpráva shrnuje základní informace o zkoušce z pohledu vymezení obsahu zkoušky či jejího samotného organizačního zajištění. Nedílnou součástí hodnotící zprávy je také analytická část, která obsahuje podrobný rozbor zájmu o zkoušku a samotných výsledků včetně komentářů k jednotlivým úlohám a výstupů z položkové analýzy.

Rok 2020 byl posledním rokem pokusného ověřování, jehož cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky. Od školního roku 2020/2021 na Matematiku+ plynule naváže zkouška matematika rozšiřující, kterou si mohou maturanti přihlásit jako nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky.

Dodatek k opatření obecné povahy a metodika pro školy ke konání maturitní zkoušky

16.02.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy ze dne 29. ledna 2021. Společně s dodatkem byla zveřejněna doprovodná metodika pro školy.

... více

Ministerstvo vydalo opatření obecné povahy, kterým se upravuje podoba maturitní zkoušky

29.01.2021

V návaznosti na opatření byl vydán také časový rozvrh konání didaktických testů společné části v řádném a mimořádném jarním termínu.

... více

Ministerstvo představilo detaily o podobě maturitní zkoušky

28.01.2021

Na tiskové konferenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly zveřejněny úpravy v podobě maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo